TM

 ..(-16)
..(-16) : 520-173
..(-16)
   0,5.
0,5.
 .. (-32)
.. (-32)
 .  (-32)
.  (-32)
 .. (-32)
.. (-32)
   1.
1. : 220-750
1.
-    "" 1.4.
- "" 1.4.
-    1.
- 1.
Basic"  200 . 55042 SL
Basic" 200 . 55042 SL
alfaSystems sline homeware HW91TG62